VRA Rescue / Leeton Rescue Squad
Squad Leeton Rescue Squad
Address Market Road
Leeton 2705
Postal Address PO Box 153
Leeton NSW 2705
Phone(02) 6953 3943
Fax(02) 6953 4542
Emailleeton@rescue.org.au